Logo of Vilnius University

Istorija

Vilnius University
Lithuania, Vilnius
Faculty of History Lithuania, Universiteto g. 7, LT-01131 Vilnius
Tuition fee €3,989 per year
Application fee €100 one-time
More information

vu.lt/..a#priemimo-salygos-ir-reikalavimai 

Overview

Pagal šią studijų programą rengiami šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantys aukštos kvalifikacijos kalbotyros specialistai, išmanantys šiuolaikinius įvairių kalbotyros sričių ir tarpdisciplininių tyrinėjimų metodus ir metodines strategijas, galintys analizuoti, vertinti, spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su kalbų ir visuomenės, švietimo bei kintančios kultūrinės ir socialinės tapatybės sampratomis.

Career opportunities

Programa orientuota į darbo rinką, kurioje būtinos istoriko žinios: mokslo institutai, mokslinių tyrimų centrai, aukštosios mokyklos, archyvai, muziejai, įvairios švietimo, kultūros, istorinės atminties ir paveldo išsaugojimo, leidybos įstaigos ir institucijos, totalitarinių režimų, KGB veiklos, nacių nusikaltimų, holokausto tyrimų komisijos. Analitiniai procesų vertinimo, dokumentų ir šaltinių atrankos bei analizės, informacijos paieškos, savarankiško mąstymo ir išvadų gavimo, jų pristatymo platesnei auditorijai, minčių dėstymo raštu ir žodžiu gebėjimai yra vertinamai su viešaisiais ryšiais ir informacijos sklaida susijusiuose sektoriuose, absolventai dirba įvairių institucijų atstovais spaudai, žiniasklaidos priemonėse, įstaigose organizuojančiose mokymus, parodas, konferencijas, kitus renginius. Programos siekiniai ir įgyjamos kompetencijos taip pat sudaro „žinių, gebėjimų ir kompetencijų krepšelį“, būtiną tęsiant studijas trečiojoje pakopoje ir plėtojant mokslinę veiklą.

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States